Biuro Informacji Kredytowej

Nie taki BIK straszny

Wśród kredytobiorców od dłuższego czasu wiele emocji budzi instytucja Biura Informacji Kredytowej. Co gorsza w wielu przypadkach nie są to emocje pozytywne. Dzieje się tak ponieważ często jeszcze zdarzają się przypadki odmówienia udzielenia kredytu przez bank ze względu na złą historię kredytową w BIK. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy dana osoba była kiedyś zadłużona w jakiejś instytucji finansowej (współpracującej z BIK, czyli w banku lub SKOK-u) i miała opóźnienia w spłacie swojego zobowiązania. Banki niezbyt przychylnie patrzą na klientów , którzy nie regulowali należycie swoich długów w przeszłości. Zła historia kredytowa nie musi być jednak barierą bezwzględnie uniemożliwiającą otrzymanie jakiejkolwiek pożyczki.

Większość instytucji finansowej nie robi większych problemów, jeśli zaległe zobowiązania są już spłacone oraz nie były przeterminowane zbyt długo. Mam tu na myśli okres do 3 miesięcy, powyżej którego zostaniemy uznani za notorycznych dłużników. Jeśli jednak w naszej historii kredytowej zdarzy się zaległość przekraczająca 90 dni to także nie należy wpadać w panikę. Rozsądnym byłoby podjęcie pewnych kroków, które pomogłyby w poprawieniu BIK-u.

Po pierwsze zaległość musi być bezwzględnie spłacona. Dopiero od momentu uregulowania zobowiązania liczony będzie czas, po którym negatywny wpis zostanie usunięty, Zwykle trwa to 5 lat od dnia spłaty.

Po drugie historię kredytową można znacznie poprawić poprzez działania pozytywnie odbierane przez banki. BIK bowiem zbiera informacje o wszystkich zobowiązaniach, także o tych płaconych w terminie. Żeby nasza historia wyglądała nieco lepiej niż dotychczas warto zastanowić się nad wzięciem i oczywiście terminową spłatą niedużego kredytu. Można też korzystać aktywnie z karty kredytowej. Ale uwaga! Jeśli chcemy poprawić swoją wiarygodność kredytową, to pod żadnym pozorem nie możemy dopuścić, żeby kolejne raty nie były spłacane w terminie.

Sprawdź swoją historię kredytową w BIK-u